WĘDROWANIE

Nadbużański Szlak Pieszy (Przyjaźni)

Długodystansowy szlak pieszy, oznakowany kolorem czerwonym. Rozpoczyna się w miejscowości Kózki (woj. mazowiecki), a kończy w Hrubieszowie (woj. lubelskie). Jeden z najdłuższych i najciekawszych polskich szlaków.

Poleski Szlak Konny

Szlak konny po Lubelszczyźnie liczący 280 km. Trasy przebiegają przez Poleski Park Narodowy, trzy parki krajobrazowe: Poleski, Sobiborski i Chełmski i biegną w okolicy rezerwatów licznych rezerwatów (Jezioro Orchowe, Magazyn, Żółwiowe Błota, Jezioro Brudzieniec, Trzy Jeziora, Małoziemce, Serniawy, Bachus, Stawska Góra, Bagno Serebryskie, Brzeźno, Roskosz).

Zobacz szczegóły >>>

Szlak Renesansu Lubelskiego

Szlak samochodowy biegnący przez całe województwo lubelskie, na którym znajduje się 40 zabytkowych obiektów architektonicznych (przede wszystkim sakralnych) noszących cechy charakterystyczne dla tzw. renesansu lubelskiego.

Zobacz szczegóły >>>

Wielokulturowy Nurt Bugu

Szlak wiedzie przez krainę na styku kultur prawosławia, katolicyzmu i judaizmu, a nawet islamu.

Zobacz szczegóły >>>

Szlaki piesze PTTK

 • „Trzech Jezior” (niebieski)
 • „Lasów Włodawskich” (zielony)
 • „Siedmiu Jezior Włodawskich” (żółty)
 • „Lasów Sobiborskich” (czarny)
 • „Pętla Sobiborska” (zielony)
 • „Pojezierny Północny” (niebieski)
 • „Pojezierny Południowy” (żółty)
 • Sosnowica – Urszulin
 • „Łącznikowy” (czarny)
 • „Partyzancki” (czerwony)
 • „Krawędziowy PPN” (żółty)
 • „Bagno Bubnów” (czerwony)
 • Urszulin – Wojsławice, dawny „Rezerwatów i Pomników Przyrody” (zielony)
 • Poleski Szlak Partyzancki
 • Szlak „Pętla Sobiborska”
 • Szlak „Ariański” (żółty) PTTK
 • Szlak „Bagien i Moczarów” (niebieski) PTTK
 • Szlak „Nadbużański” (czerwony) PTTK
 • Szlak „Rezerwatów Przyrody” (zielony) PTTK
 • Szlak Tadeusza Kościuszki (niebieski) PTTK
 • Szlak Wyżynny Wschodni (czerwony) PTTK

Zobacz szczegóły tras >>>

 

Szlaki PTTK w Chełmie

 • Gmina Chełm – wpisane w krajobraz, wpisane w historię (niebieski)
 • Las Borek
 • Leśne ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego (zielony)
 • Malowniczy Wschód
 • Modrzew Piłsudskiego
 • Poleski Park Narodowy – 11 jezior
 • Poleski Szlak Cerkiewny
 • Poleski Szlak rezydencji i dworów
 • Poleski Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej
 • Poleski Szlak wschodnio-słowiańskiej tradycji cerkiewnej
 • Południowe panoramy Chełma (żółty)
 • Śladami Mikołaja Reja
 • Szlak bimbrowniczy Jakuba Wędrowycza
 • Szlak młynów i wiatraków
 • Ulicami Chełma
 • Uroki Sobowickie (czerwony)
 • Włodawa – Okuninka – Wola Uhruska
 • Wzdłuż Doliny Rzeki Uherki

Zobacz szczegóły tras >>>

 

 • Szlakiem Chełmskich Zabytków Architektury
 • Szlak Wytycki
 • Szlak kredą pisany (III odsłona) – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej; atutem Odsłony III są zbiorniki wodne, wykorzystywane do celów rekreacyjnych oraz atrakcje przyrodnicze Strzeleckiego Parku Krajobrazowego i Grabowiecko- Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • Szlak studni – 4-kilometrowy szlak pieszy usytuowany we wsi Majdan Ostrowski.