ZOBACZ

Niezwykle wymagające murawy kserotermiczne (i ich najcenniejsze osobliwości florystyczne: żmijowiec czerwony i szczodrzeniec ziemny), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (formacja uważana za jedną z najbardziej zagrożonych w skali kraju i Europy), wyjątkowe w skali Europy rzadkie torfowiska nakredowe… Nadbużański Park Klimatyczny umożliwi Ci odkrycie fascynujących światów roślin i zwierząt.