REGENERACJA

Środowisko naturalne to coś więcej niż pocztówka z wakacji spędzonych na łonie natury. Wielu osobom może się wydawać, że naturalne środowisko to świat nietknięty przez człowieka i rozwijający się poza nim. Nic bardziej mylnego. Jesteśmy częścią świata przyrody. Mamy ogromny wpływ na to, jak on wygląda, dlatego nie możemy traktować natury wyłącznie z perspektywy turysty, który „używa” jej okazjonalnie jako tła do wypoczynku, a potem wraca do zwykłego życia, w którym nie ma na nią miejsca.

Na drastyczne pogorszenie klimatu wpływają między innymi:

  • zanieczyszczenie światłem (ang. light pollution) –  czyli sytuacja, w której sztuczne światło w nocy zaburza naturalny cykl światła i ciemności w ekosystemie
  • intensyfikacja rolnictwa prowadzonego bez dbałości o równowagę w ekosystemie
  • osuszanie bagien i torfowisk zaburzające gospodarkę wodną
  • degradacja łąk
  • zanik różnorodności biologicznej
  • rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych naruszających równowagę świata roślin i zwierząt.

 

Jesteśmy częścią świata przyrody i musimy być świadomi naszego wpływu na ten świat.