POLESKI PARK NARODOWY

Poleski Park Narodowy zlokalizowany na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej zajmuje powierzchnię 9759,9027 ha, a zabezpieczająca go przed negatywnym wpływem działalności człowieka otulina liczy 13702,77 ha. Część otuliny parku leży na obszarach Poleskiego Parku Krajobrazowego oraz NATURA 2000.

Wyróżnikiem parku są przede wszystkim bagna, torfowiska i jeziora krasowe. Obszar porastają naturalne kompleksy leśne zamieszkiwane przez liczne gatunki fauny i flory, z których duża część objęta jest szczególną ochroną.

Flora Poleskiego Parku Narodowego

Na terenie parku występuje 81 chronionych gatunków roślin. Do najciekawszych zaliczanych do wymierających roślin należą na przykład rosnące na torfowiskach mięsożerne aldrowanda pęcherzykowata i tłustosz zwyczajny dwubarwny. W Poleskim Parku Narodowym znajduje się także jedyne na Lubelszczyźnie stanowisko dzwonecznika wonnego, a także aż 14 gatunków storczyków, w tym wyjątkowo rzadkie: buławnik mieczolistny i obuwik pospolity.

Zwierzęta Poleskiego Parku Narodowego

Poleski Park Narodowy zamieszkuje 48 gatunków ssaków. Najliczniejszą grupę stanowią gryzonie: te większe – bóbr, nieco mniejsze – piżmak i karczownik ziemnowodny czy najmniejsze – na przykład nornica i badylarka. Żyją tu także drapieżniki takie jak tchórz, łasica czy wydra.

Niekwestionowanym władcą bagien Polesia jest majestatyczny łoś, którego stanowisko w Poleskim Parku Narodowym jest jednym z najliczniejszych na terenie naszego kraju – żyje tu około stu osobników tego gatunku.

Wyjątkową troską opiekunów parku otoczony jest żółw błotny – jedyny gatunek żółwia naturalnie występujący na terenie naszego kraju, bardzo rzadki i uważany za najbardziej zagrożonego wyginięciem gada. W parku żyje około 400 dorosłych osobników tego gatunku.

Skrzydlaci mieszkańcy Poleskiego Parku Narodowego

Na obszarze parku odnotowano około 200 gatunków ptaków. Szczególnie cenne, należące do gatunków zagrożonych wyginięciem w skali globalnej, są derkacz, dubelt, kaczka podgorzałka i malutka wodniczka (jej populacja na terenie parku jest trzecia w kraju co do wielkości, więcej tych ptaków jest tylko na torfowiskach w okolicy Chełma i na Bagnach Biebrzańskich). Spotkasz tu największego polskiego ptaka – żurawia, zjawiskowe czaple – białą i nadobną oraz bociana czarnego. W ostatnim czasie na terenie parku pojawiły się również wyjątkowo płochliwe cietrzewie.

Jak zwiedzać Poleski Park Narodowy?

Przez teren parku biegnie wiele ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, które umożliwiają świadome poznawanie unikatowej przyrody Polesia.

Pobierz elektroniczne wersje przewodników po ścieżkach >>>