PARKI KRAJOBRAZOWE

Krajobraz Nadbużańskiego Parku Klimatycznego podlega ochronie w wielu obszarach. Są to przede wszystkim:

  • Natura 2000 Poleska Dolina Bugu
  • Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu
  • Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu (teren pokrywa się częściowo z obszarami chronionego krajobrazu: Dołhobyczowskim i Nadbużańskim)

 

Obszary chronionego krajobrazu

  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (tereny przylegające do Bugu na długości ok. 80 kilometrów)
  • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu (Hrubieszów, Białopole, Żmudź, Krasnystaw, Wojsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Skierbieszów, Uchanie, Dubienka, Leśniowice)
  • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (w zachodniej części powiatu chełmskiego)
  • Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Parki krajobrazowe