BIRDWATCHING

Na Lubelszczyźnie odnotowano istnienie 321 gatunków ptaków, a na samym tylko terenie Poleskiego Parku Narodowego około 200. Kaczka podgorzałka, ortolan, sowa błotna, podróżniczek, błotniak łąkowy, dziwonia… To tylko niektórzy przedstawiciele nadbużańskiego królestwa ptaków. Skrzydlaci mieszkańcy Nadbużańskiego Parku Klimatycznego to także szczególnie rzadka wodniczka zamieszkująca, płochliwy cietrzew (zagrożony zalesianiem terenów śródleśnych i osuszaniem torfowisk).

Zobacz listę gatunków ptaków Lubelszczyzny >>>.

 

Na ornitologów – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów – czekają trasy Polesie Birdwatching, na których przy pomocy lunety lub zwykłej lornetki możemy odkrywać fascynujący świat ptaków. Turyści mogą skorzystać z tras o różnym stopniu trudności – pieszych, rowerowych lub samochodowej.

Ptasie obszary Natura 2000 Lubelszczyzny znajdujące się w regionie Nadbużańskiego Parku Klimatycznego to:

  • Bagno Bubnów – ostoja wielu gatunków ptaków zaklasyfikowanych jako zagrożone w skali globalnej i europejskiej (wodniczka, żuraw, rycyk)
  • Chełmskie Torfowiska Węglanowe – jedna z dziesięciu najważniejszych w kraju ostoi wodniczki, błotniaka łąkowego i dubelta
  • Dolina Środkowego Bugu zamieszkiwana m.in. przez wodniczkę, derkacza, rycyka, zimorodka
  • Lasy Parczewskie, w których żyją m.in.: kaczka podgorzałka, bączek, derkacz (strefy ochronne dla ptaków szponiastych, puchacza oraz bociana czarnego)
  • Lasy Strzeleckie z orlikiem krzykliwym (wprowadzono dziewiętnaście stref ochrony gniazd orlika krzykliwego i dwie – bociana czarnego)
  • Polesie, gdzie spotkacie m.in. płaskonosa i derkacza
  • Uroczysko Mosty-Zahajki z zielonką porzaną
  • Zbiornik Podedwórze, gdzie żyją m.in. rybitwa rzeczna i rybitwa czarna.