MAPA

Razem dbamy o dobry klimat w naszym regionie. Staramy się przeciwdziałać zmianom klimatycznym i rozwijać się tak, by nie szkodzić naturze. Działamy zgodnie z zasadami turystyki zrównoważonej klimatycznie, aby kolejne pokolenia również mogły cieszyć się tym, co w naszym regionie najcenniejsze.

Kierunki rozwoju:

  • ochrona przyrody i klimatu, energooszczędność, OZE, gospodarka obiegu zamkniętego, mała retencja, transport niskoemisyjny
  • transformacja energetyczna
  • turystyka aktywna i rekreacyjna – szlaki rowerowe, zalewy i kąpieliska, obiekty sportowe.