EUROREGION

Instytucją odpowiedzialną za tworzenie i rozwój marki Nadbużański Park Klimatyczny jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, które zrzesza jednostki samorządu terytorialnego z obszaru nadbużańskiego województwa lubelskiego. Inicjatywa ma jednak charakter otwarty dla wszystkich członków stowarzyszenia oraz partnerów z innych instytucji i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są ochrona i utrzymanie stanu nadbużańskiej przyrody, kultury i wyjątkowego stylu życia. Podejmiemy współpracę z każdym samorządem, z każdą instytucją i organizacją, która wyrazi chęć przystąpienia do marki i wspierania jej w zgodzie z założeniami jej strategii.

Naszą ambicją jest także współpraca z partnerami z obszarów nadbużańskich w województwach mazowieckim i podlaskim oraz partnerami z Ukrainy i Białorusi (z pełną świadomością obecnych ograniczeń wynikających z sytuacji geopolitycznej), z którymi nasze stowarzyszenie tworzy Związek Transgraniczny Euroregion Bug.