NPK BUG DLA KLIMATU

Wierzymy, że odpowiedzialna i zrównoważona klimatycznie turystyka może zmienić świat, czyniąc go lepszym dla wszystkich. Koncepcja Nadbużańskiego Parku Klimatycznego Bug ma inspirować do tworzenia zrównoważonej klimatycznie oferty turystycznej oraz uświadamiać o znaczeniu ochrony klimatu, przyrody i bioróżnorodności.

Naszym celem jest także budowanie świadomości społecznej dotyczącej zmian, które często są wynikiem kryzysu klimatycznego, a z którymi będziemy mieli do czynienia w kolejnych latach (kryzysów migracyjnych, globalizacji, wzrostu konsumpcjonizmu, dezintegracji społecznej, konfliktów zbrojnych).

Planujemy działalność edukacyjną, aby mieszkańcy regionu i wszyscy zainteresowani mogli uzyskać praktyczną wiedzę na temat sposobów korzystania z zasobów środowiska (bez pogarszania jego stanu).

Jeśli po wizycie w Nadbużańskim Parku Klimatycznym poczujesz impuls do działania na rzecz ochrony klimatu, to znaczy, że powołanie marki miało sens.