BADANIE KLIMATU

Szybkość wzrostu stężenia dwutlenku węgla w ostatnim stuleciu jest od dwóch do trzech razy szybsza, niż miało to miejsce na przestrzeni ostatnich 420 tys. lat. Jeśli ta prędkość się utrzyma, temperatura na Ziemi wzrośnie nawet do 6°C.

Co to dla nas oznacza?

Na Ziemi powstaną nowe klimaty, do których świat roślin i zwierząt nie będzie w stanie się odpowiednio szybko dostosować. Zaburzone zostanie funkcjonowanie skomplikowanej machiny zależności istniejących dziś ekosystemów. Im gwałtowniej zmieni się klimat, tym więcej gatunków roślin i zwierząt przestanie istnieć.

Jeśli w nadchodzącym dziesięcioleciu globalne ocieplenie przekroczy 1,5°C, skutkiem będzie radykalny zanik bioróżnorodności i wzrost zjawisk ekstremalnych takich jak powodzie, susze i pożary.

Szósta edycja raportu Climate Change 2022 opracowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change) wymienia aż 127 głównych zagrożeń dla klimatu. Eksperci ocenili wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy, różnorodność biologiczną i społeczności ludzkie zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym. Ponadto przeanalizowali zdolność świata roślin, zwierząt i społeczności ludzkich w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Wnioski są przerażające.

Zmiana klimatu będzie miała dla nas poważne konsekwencje. Czytaj raport >>>

Kluczem do zabezpieczenia przyszłości, w której będzie możliwe nasze istnienie, są działania na rzecz świata przyrody. Między innymi dzięki odbudowie zdegradowanych ekosystemów i skutecznej ochronie lądowych, słodkowodnych i oceanicznych środowisk, będziemy jeszcze w stanie skorzystać z niesamowitych zdolności przyrody do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla.

Krótko mówiąc: ocali nas przyroda.