KULTURA, TEATR I LITERATURA NAD BUGIEM – NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA

Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych, literackich i teatralnych, podczas których poczujesz nadbużański klimat!

Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Chełmie

Przegląd najciekawszych amatorskich teatrów lalkowych z całej Polski o pięćdziesięcioletniej tradycji. Wystawy, spektakle, pokazy filmowe, multimedialne i animacje. Wydarzenie organizuje Chełmski Dom Kultury.

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Alternatywnych i Monodramistów „Wyżyna Teatralna” w Rudej Hucie

Spotkania grup i aktorów teatralnych, spektakle, warsztaty dla uczestników festiwalu i instruktorów teatralnych. Strona festiwalu >>>

Noc kultury w Chełmie

Impreza kulturalna: wystawy, spektakle i koncerty muzyczne.

Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

Wydarzenie upamiętniające wielokulturową historię Włodawy i popularyzujące wiedzę o niej. Trzydniowy festiwal, podczas którego każdy dzień poświęcony jest innej kulturze: chrześcijańskiej, prawosławnej i judaistycznej. W programie m.in. wystawy, koncerty muzyczne, spektakle, konferencje. Zajrzyj na stronę festiwalu >>>

Międzynarodowy Trójstyk Literacki we Włodawie

Wydarzenie organizowane od 2017 roku. Literackie wielokulturowe spotkania ponad podziałami.

Chełmskie Wakacje Teatralne w Chełmie

Cykl spektakli plenerowych dla dzieci organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.